Thursday Apr 21, 2022

Jelena Paštéková: Každý musí mať v sebe nejakú navigáciu

Keď si pred pár dňami preberala národnú filmovú cenu Slnko v sieti za výnimočný prínos slovenskej audiovizuálnej kultúre, vyhlásila: „Nie som zvyknutá na svetlá reflektorov, no keď som už tu, tak sa na mňa dobre pozrite - ja som tá, ktorá videla všetky slovenské filmy.” Celkom v tieni však nikdy nežila, nakoľko pochádza z umeleckej rodiny. Mama bola herečkou a otec (Jozef Bucký) bol hercom a režisérom, ktorý žil svojou prácou 24 hodín denne. 

 

Jelena sa rozhodla pre štúdium slovenčiny a estetiky, no už počas štúdia vysokej školy sa venovala aj filmu, ktorý bol v centre záujmu jej diplomovej práce. Po škole zamierila do v Literárnovedného ústavu SAV. Keď ju neskôr oslovil na spoluprácu vedec Václav Macek, ktorý organizoval výskum slovenskej kinematografie, netušila, že sa začína jedna z najvýznamnejších etáp v jej živote. Spolu s Macekom sa zaslúžili o vydanie zatiaľ najkomplexnejších Dejín slovenskej kinematografie, aké nám môžu závidieť všetky okolité štáty.

 

Zoznámte sa s príbehom filmovej a literárnej historičky, teoretičky a prekladateľky Jeleny Paštékovej. Pre podcast ZBLÍZKA nám porozprávala okrem iného aj o tom, že napriek faktu, že pôsobí ako pedagogička na Filmovej fakulte VŠMU v Bratislave, tak má pred touto prácou dodnes trochu ostych.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2022. Všetky práva vyhradené.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013